feature image
P4-7G - chòrd a'chiad seisean iomain rinn. Sgìlean air an ionnsachadh, geamaichean air a chluich & dh'fheuch na h-oileanaich air #Gàidhlig a chleachdadh. Great 1st #shinty session from Iain & the students - skills, games and even some #Gaelic tried out! @UHIPerthSport @camanachd https://t.co/sLduYhhkTE