feature image
P4-7 #Gàidhlig - seisean iomain eile agus co-fharpais làidir eadar na sgiobaidhean a-rithist. Final shinty session of the term with strong competition between the teams. @UHIPerthSport @camanachd #cleachdi @PKC_Gaelic https://t.co/lMRrugtjSL