feature image
P4-7 #Gaidhlig - seisean 3 le na h-oileanaich @UHIPerthSport. Chòrd e rinn gu mòr - geama, a'leasachadh sgìlean & ag obair mar sgioba. Loved our 3rd #shinty session with the sports students, more #Gaelic skills used by them & more shinty skills by us, great partnership. #cleachdi https://t.co/UdWNgilGHA