feature image
P4-7 #Gàidhlig - sàr-leughadairean an t-seachdain-sa le 51 ceisteachan @AccReader - leughadh pearsanta, nobhail chlas agus fiù's leabhar Fraingis. Amazing readers this week with 51 quizzes - class novel, personal reading and even a French book! @RenLearnUK #GB_Reads @tay1plus2 https://t.co/Qawxv6IH5I