feature image
P4-7 #Gaidhlig - an dàrna seisean iomain le oileanaich @UHIPerthSport - sgilean Gàidhlig aca a'tighinn air adhart glan. 2nd shinty session, with students leading not only in the training, but also with their new found #Gaelic skills - great for @sngaidhlig. @camanachd @PKC_Gaelic https://t.co/FdE6d1K14Q