feature image
P4-7 #Gàidhlig - abair dealbh-cluich a rinn @fngaidheal dhuinn - Sgeulachdan Tilley - èibhinn, inntinneach, sgìleil agus làn spòrs. Chòrd am bùth-obrach dràma dhuinn cuideachd. A fantastic show and workshop delivered by Fèisean nan Gàidheal. @PKC_Gaelic #cleachdi @bnagfoghlam https://t.co/aQFXilFf8K