feature image
P4-7 #Gaelic - sheinn feadhainn bho Club Seinn aig cèilidh oidhche Haoine. Some of our Gaelic after school Singing Club had an opportunity to sing 6 songs at the Gaelic Society cèilidh on Friday night. Gu math moiteil annta! @PKC_Gaelic #cleachdi https://t.co/2vp3NaakzN