feature image
P1-7 #Gàidhlig - gu math moiteil le na teisteanasan agus cupa bho @PerformPerth. Ghabh sinn na h-orain againn aig cruinneachadh cuideachd. Very proud with our certificates and cup. We sang our songs at assembly too. #cleachdi @PKC_Gaelic https://t.co/s7Ak7184Lz