feature image
P1-3 #Gàidhlig - oileanach bho @SabhalMorOstaig le sgilean ukulele agus chuir i na sgilean sin gu feum, le seisean ionnsachaidh airson a'chlas & leasan beag do na sgoilearan. Ukulele expertise & skills shared with pupils by @nic_bhaillidh #cleachdi @PKC_Gaelic @teagasgaigode https://t.co/YNo8LuPmDA