feature image
P1-3 #Gàidhlig - feasgar le @RHET ag ionnsachadh mu na fèidh aig Bodach na Nollaig agus a'deasachadh greim bidh blasta dhaibh. Watched RHET film, learned about reindeer herd, made & sampled popcorn, decorated envelopes & made the special snack. #GBeco @PKC_Gaelic #cleachdi https://t.co/NN5XyZCd7Y