feature image
P1-3 #Gàidhlig - #AntiBullyingWeek - choimhead sinn air fiolm, bhruidhinn sinn air dealbhan, rinn sinn làmhan taiceil agus thàinig sinn suas leis an sluagh-ghairm - Ruig a-mach. Video, discussions, reachy hands & a Gaelic slogan. @ABAonline #ReachOut @PKC_Gaelic #cleachdi https://t.co/QmBVXCasEr