feature image
Tha clasaichean 1-7 Gàidhlig air a bhith gu math trang a' clàradh airson @StJohnstone 's iad aig an taigh. Bu toil leinn mealaibh ur naidheachd mòr a chantainn ris an sgioba! Seo pìos beag dean òran #Peairtgubràth #gaidhlig #Gaelic @Storlann @PKC_Gaelic https://t.co/0V8ptzh8ua