feature image
Spòrs mìorbhaileach ann an G1-3 ag èisteachd ri 'Mars' am pìos chiùil aig Gustav Holst. Is toil leinn a bhith a' cleachdadh A' Chiste Chiùil a fhuair sinn bho @Storlann. 'S e Mars an naidheachd-dealbh againn an t-seachdainsa @HelpPicture @lisa_years #bbctenpieces #ceòl #Gaidhlig https://t.co/1lKymZ2HWc