feature image
P4 #Gaidhlig - chruinnich sinn sgudal bho'n raon-cluiche agus an coille. Lorg sinn leabhar agus hùp am measg pacaidean, botail agus pàipearan. P4 #Gaelic pupils collected rubbish from the playground and gave the woodland a thorough tidy too! @KSBScotland @EcoSchoolsScot #GBeco https://t.co/ZXVh1BFs0s