feature image
P4-7G - spòrs ‘s fealla-dhà air sianal Teams - a’lorg 10 rudan gu luath timcheall na taighean againn. Sgilean cànan air an cleachdadh. Good language skills used as we had our weekly live treasure hunt using one of our Teams channels. @PKC_Gaelic #cleachdi #Gàidhlig https://t.co/dPVqz7fndZ