feature image
P4-7G le duaisean agus teisteanasan airson co-fharpais bàrdachd #MTOT_scilt. Mealaibh ur naidheachd nigheanan agus an fheadhainn eile a gabh pàirt. A’chiad àite airson Abbie agus an dàrna àite airson Stephanie agus Elì. @scottishcilt #Gaidhlig @PKC_Gaelic @bnagfoghlam https://t.co/PpcA67Cz9l