feature image
P4-7G - diagraman Venn a-muigh an-diugh agus obair air iomadach aig an aon àm. #outdoor Venn diagrams today, working on our times tables at the same time. Tòrr bruidhinn air aireamhan, lots of number talk. #Gaidhlig @PKC_Gaelic @edscot_maths @NumeracyPKC1 https://t.co/xTe6U0zCbz