feature image
P4-7G - bùth-obrach ealain aig an taigh-tasgaidh - a'cruinneachadh beachdan agus an uairisn a'peantadh le na dathan-uisge. Taing mhór do Nicola. Watercolour workshop @CPKMuseums - collecting ideas from the mummy exhibition and then painting. Thank you to Nicola. @PKC_Gaelic https://t.co/yEfJVZz8tu