feature image
P4-7G - agallamhan an-diugh mu na dòighean chonaltradh anns na seann làithean - bogsaichean fón leis an gnìomharaiche! Interviews today with our Abair Thusa group about methods of communication in the olden days - phone-boxes with the operator! @PKC_Gaelic #intergenerational https://t.co/vOGiUnoAlF