feature image
P4-7 #Gàidhlig - taing mhòr do Stephanie @MorrisonsPerth airson am biadh airson bracaist Eòrpach. Bhlas sinn càise agus feòil bho dùthchanan eile agus Alba. Huge thanks to Stephanie for our amazingly yummy Morrison's breakfast to celebrate #EuropeanDayofLanguages. @scottishcilt https://t.co/H8ePIU1eUe