feature image
P4-7 #Gaidhlig - nobhail ùr anns a'ghrian an-diugh. Dh'ionnsaich sinn abairtean ùr - stadadh-cainnt agus ceistean-chleasan. Enjoying our new class novel outdoors today - The Boy Who Made Everyone Laugh. Some new #Gaelic phrases learnt too! @HelenRutterUK @scottishbktrust https://t.co/VOqb6YyF3b