feature image
P1-7G - sheinn feadhainn de na sgoilearan againn aig cèilidh Comunn Gàidhlig Pheairt - oidhche shònraichte a'comharrachadh 140 bliadhnaichean. Some of our pupils took part in the Perth #Gaelic Society ceilidh - a special night celebrating 140 years of the society! @PKC_Gaelic https://t.co/cHZNmEvSsa