feature image
P1-7G - dàrna seisean air #socialenterprise agus tòrr beachdan air proiseactan. 4 buidhnean le beachdan agus le bhòtadh sìos gu 2 phroiseact. 2nd @SEA_Edu session using #Gaelic bhideos - 4 groups with ideas and after presenting and voting, we now have 2 projects. @bnagfoghlam https://t.co/TtofwLF4PV