feature image
P1-7 #Gaidlig - seo a’mhòmaid mhìorbhIleach nuair a fhuair na sgoilearan a-mach (an diugh fhèin) gun do bhuannaich iad an duais Slighe Leughaidh Foghlam Gàidhlig. @PKC_Gaelic @bnagfoghlam @AcairBooks @LeughLeabhar #FMRC @FMReadChallenge https://t.co/GAmkFKX5X1