feature image
P1-7 #Gaidhlig - seo an t-slighe leughaidh againn - nach sinne a bha trang! Have a look at how busy we were with our reading journey. @PKC_Gaelic @FMReadChallenge "Dùbhlan a' Chiad Mhinisteir- Bun-sgoil Goodlyburn GME Classes 1-3 & 4-7" | https://t.co/BxISOGPB6j