feature image
P1-7 #Gaidhlig - litreachadh a-muigh agus a-staigh - faclan bailiùnaichean, faclan dathte nar leabhraichean agus sgilean faclair. #outdoor and indoor spelling - balloon words, coloured writing in our jotters and dictionary skills. @PKC_Gaelic @bnagfoghlam https://t.co/zNdyAqFu82