feature image
P1-3G - thàinig Linda a chèilidh oirnn le stòiridhean, òrain agus geamaichean. Linda came to visit us - a session full of stories, song and games. #Gaelic @leughleabhar @PKC_Gaelic https://t.co/dOGxqCBSBi