feature image
P1-3G - stòiridh anns a’choille, a’cunntadh agus a’clàradh, suathaidhean agus deasbad - craobh no ubhal an toiseach? Story in the woods, counting and recording, rubbings and debate tree or apple first? @PKC_Gaelic @AcairBooks @ReadWriteCount @CreativeSTAR @bnagfoghlam #Gàidhlig https://t.co/9RNu8NOQxJ