feature image
P1-3G - dh’fhalbh na teadaidhean air splaoid agus bha na sgoilearan gan lorg. Ag obair air roimhearan, a’cunntadh, a’clàradh agus bha spòrs againn. The teddies went on a jolly and had to be found. Work on prepositions, counting, recording and having fun! @PKC_Gaelic #Gaidhlig https://t.co/QZ1Pu0MZl7