feature image
P1-3G - Bioran - leughadh a-muigh agus chruthaich sinn Bioran le maidean, taois, iPadan agus peansailean. Outdoor reading of Bioran and then creating our own Stick Men with sticks, plasticine, iPads and pencils. @PKC_Gaelic @AcairBooks @LeughLeabhar @CreativeSTAR #Gaidhlig https://t.co/ScATSoXlRT