feature image
P1-3 #Gaidhlig - choimhead sinn air brataich agus chruthaich sinn an fheadhainn againn fhèin. Tòrr bruidhinn air dathan agus pàtrain. After looking at different flags, we then designed and created our own flags with paint. Lots of talk about colour and pattern. @PKC_Gaelic https://t.co/dKY5pQWaHc