feature image
Air bhioran le 3 sgoilearan bho P4-7 #Gàidhlig an-sàs anns an co-fharpais bàrdachd Mother Tongue Other Tongue. Bhuannaich Abbie a’chiad duais agus fhuair Elì ‘s Stephanie duaisean dàrna àite aig an tachartas duaisean an-dè. @bnagfoghlam @PKC_Gaelic @scottishcilt https://t.co/0rtVBp2AzW